ประกันสุขภาพอธิบาย

แม้ว่าประกันสุขภาพจะไม่ใช่วิชาที่น่าสนใจที่สุดเมื่อคุณพิจารณาว่าค่ารักษาพยาบาลในทุกๆ ที่นั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่การจัดเตรียมสำหรับสถานการณ์ที่การจ่ายเงินให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เบี้ยประกันสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเช่นกัน ราคาแพงขึ้นตามต้นทุนการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งขณะนี้อยู่เหนือระดับเงินเฟ้อมาก ลิขสิทธิ์ (c) 2007 Keith Mallinson บ่อยครั้ง บริษัทขนาดใหญ่สามารถเสนอแผนประกันสุขภาพของเอกชนโดยเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการจ้างงานที่พวกเขาจ่ายเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ค่าประกันสุขภาพที่สูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อนายจ้างเช่นกัน เป็นการยากที่จะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทนี้ สำหรับคนงานจำนวนมาก ผลประโยชน์การประกันสุขภาพที่บริษัทเสนอให้คือสิ่งที่ดึงดูดพวกเขาให้มาทำงาน ไม่ใช่แพ็กเก็ตค่าจ้าง คนเหล่านี้คือคนงานที่โชคดีเพราะไม่ใช่ว่านายจ้างทุกรายจะสามารถเสนอบริการด้านสุขภาพให้กับบริษัทได้เท่านั้น อีกทางเลือกหนึ่งคือพยายามหาประกันสุขภาพราคาถูกที่อื่น ในขณะที่คนจำนวนมากในปัจจุบันยังสามารถได้รับประกันสุขภาพบางประเภทผ่านที่ทำงานหรือส่วนตัว คนอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ผู้มีรายได้น้อย ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ว่างงานก็ไม่รู้ว่าที่ไหน เพื่อหาความคุ้มครองที่มีคุณภาพดีในราคายุติธรรม ขณะที่ต้องศึกษาวิจัยเพียงเล็กน้อยเพื่อเปรียบเทียบอย่างสมเหตุสมผล ดำเนินการค้นหาสุขภาพต้นทุนต่ำ

health+determinants


แผนการประกันบนอินเทอร์เน็ตได้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์มากสำหรับหลาย ๆ คน เนื่องจากคุณสามารถเปรียบเทียบผลประโยชน์ของผู้ให้บริการจำนวนมากโดยใช้ตารางเปรียบเทียบออนไลน์ การเลือกประกันสุขภาพที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรีบเร่งได้หากคุณมีครอบครัว ข่าวดีก็คือผู้คน เรียนรู้ว่าพวกเขาต้องเลือกมากขึ้นและมองอย่างรอบคอบในทุกแง่มุมของแผนประกันสุขภาพที่เป็นไปได้เพื่อให้ได้เบี้ยประกันที่ดีที่สุด องค์กรระดับชาติและระดับท้องถิ่นจำนวนมากของคนงานอิสระกำลังรวมตัวกันเพื่อสร้างสหกรณ์และรวมกำลังซื้อเพื่อให้ได้ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายได้ผ่านกรมธรรม์แบบกลุ่ม ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพด้วยวิธีอื่นและคุณเป็นสมาชิกขององค์กรระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ให้ตรวจสอบกับพวกเขาก่อนว่าพวกเขาได้เตรียมการประกันสุขภาพสำหรับสมาชิกของพวกเขาหรือไม่เพราะจะช่วยให้คุณประหยัดได้ เงินคุณควรจะฉลาดแม้ว่าจะตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ไม่ได้รับ ตัวอย่างเช่น บริษัท ประกันสุขภาพอาจกำหนดฉุกเฉินว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งไม่สามารถรักษาโดยแพทย์ปฐมภูมิได้อย่างสมเหตุสมผล อาจดูเหมือนเป็นการตรวจสอบอย่างมาก แต่การประกันสุขภาพของคุณและผู้ให้บริการที่คุณเลือกใช้เป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งควรพิจารณาให้รอบคอบ มีข้อโต้แย้งเล็กน้อยว่าจำนวนคนที่ไม่มีประกันสุขภาพจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้เกิดปัญหาในอนาคต น่าพิจารณาเป็นสถิติที่แสดงให้เห็นว่า

อัตราการเสียชีวิตของผู้ไม่มีประกันสุขภาพสูงกว่าผู้ที่มีแผนประกันสุขภาพร้อยละยี่สิบห้าcredit by /
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า