ความคุ้มครองประกันภัยบ้านสองประเภท

โดยทั่วไปมีประกันบ้านสองประเภทที่แตกต่างกัน มันเป็นทางเลือกของลูกค้าเสมอ ไม่ว่าเขา/เธอต้องการให้บริษัทประกันภัยบ้าน ตัวแทน หรือผู้ให้บริการให้ความคุ้มครองกับสิ่งของในบ้านด้วยหรือไม่ คุณต้องทำประกันด้วยว่าของใช้ในบ้านด้วยนั่นคือ สิ่งของทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านของคุณเนื่องจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงซึ่งคุณสามารถสูญเสียเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนในบ้านของคุณได้อย่างแท้จริง การสูญเสียสิ่งของในบ้านหมายความว่าคุณจะสูญเสียและอยู่ในความตึงเครียด แต่ถ้าคุณรักษาความปลอดภัยให้กับสิ่งของในบ้านด้วย คุณจะไม่เครียดเพราะบริษัทประกันภัยบ้าน ตัวแทน หรือผู้ให้บริการจะจ่ายให้แน่นอน โดยทั่วไปการประกันภัยบ้านรวมถึง เปลือกของบ้านและสิ่งของที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างครัวประจำบ้าน หากคุณกำลังคิดจะทำประกันบ้านทั้ง 2 แบบแล้ว พึงระลึกไว้เสมอว่าการซื้อประกันบ้านทั้งจาก บริษัทประกันบ้าน ตัวแทน หรือผู้ให้บริการเดียวกันจะคุ้มกันมาก เหตุผลก็คือถ้าซื้อทั้งประกันบ้านจากบริษัทประกันบ้าน หน่วยงาน หรือผู้ให้บริการต่างๆ กัน ก็จะยิ่งจ่ายมากขึ้นโดยเปรียบเทียบ ดังนั้นการซื้อบ้านทั้ง 2 หลัง ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยบ้าน ตัวแทน หรือผู้ให้บริการเดียวกันย่อมดีกว่าการซื้อประกันบ้านทั้งจากบริษัทประกันภัยบ้าน ตัวแทน หรือผู้ให้บริการที่แตกต่างกันสองแห่ง

home+vector


ome contents Insurance plan ครอบคลุมทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของคุณที่สามารถเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ฯลฯ และโดยทั่วไปจะครอบคลุมถึงอุบัติเหตุต่างๆ เช่น การโจรกรรม ไฟไหม้ ความเสียหายจากน้ำท่วมและการป่าเถื่อน ฯลฯ มากมาย จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินส่วนตัวหายไม่จ่ายเลย ดังนั้นควรตรวจสอบกรมธรรม์ให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ เป็นทางเลือกของคุณอย่างแท้จริงว่าจะทำประกันสิ่งของในบ้านทั้งหมดหรือบางส่วน เพราะคุณจะจ่ายแพงกว่าถ้าคุณเอาประกันทั้งหมด ดังนั้นสิ่งที่คุณคิดว่าจำเป็นต้องทำประกันสามารถเก็บไว้ในรายการของที่จะทำประกันได้และรายการจะต้องให้บริษัทประกันบ้าน ตัวแทน หรือผู้ให้บริการ ในเวลาที่คุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัยบ้านcredit by /
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า