อนาคตที่สดใสด้วยการศึกษาแบบองค์รวม

Karol Bagh ได้พัฒนาในภาคการศึกษาในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาล Gullo Ballo เป็นหนึ่งในโรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาและการสอนมาหลายปี เด็กต้องการการศึกษาที่ดีขึ้นและเหมาะสม เรียนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จในอนาคต เมือง เดลีมีชื่อเสียงในด้านระบบการศึกษาที่พัฒนามาอย่างดีซึ่งให้ การศึกษาแก่นักเรียนกลุ่มอายุต่างๆ เมืองนี้มี พัฒนาในภาคการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมาและได้

education+equality


ก่อตั้งและก่อตั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่ รวมถึงสถาบันต่างๆ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัย ทุกปีจะมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งจากทุกส่วนของประเทศทำ ย้ายไปอยู่ที่เมืองนี้เพื่อค้นหาสถาบันการศึกษาที่ดีกว่า The โรงเรียนอนุบาล Gullo Ballo เป็นหนึ่งในโรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อเสียงของ

ภูมิภาคที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้าน การศึกษาและการสอน สถาบันนี้ตั้งอยู่ใกล้ที่พักอาศัย สถานที่ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนและส นักเรียนที่อยู่ห่างไกลที่โรงเรียนจัดไว้ให้ สิ่งอำนวยความสะดวก โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลภาวะตามที่เป็นอยู่ รายล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจี ที่ตั้งโรงเรียน 52/59

Prabhat Marg, Karol Bagh, นิวเดลี; สถาบันเดลีจัดให้ การศึกษาตั้งแต่กลุ่มการเล่นจนถึงชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนแห่งนี้คือ ทั้งหมดล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวชอุ่มและอยู่ห่างจาก การจราจรที่คับคั่งในแต่ละวัน สถาบันภาคภูมิใจในสถาบันเก่าแก่ที่ช่วยแต่ละคนและ

เด็กทุกคนจะเติบโตและไปถึงจุดสูงสุดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้สถานที่อยู่อาศัยเพื่อให้นักเรียนสามารถ เดินทางไปโรงเรียนและสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้อย่างง่ายดาย จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง The Gullo Ballo Kindergarten มีครูผู้อุทิศตนที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพใน การจัดการกับลูกวัยเตาะแตะและช่วยพวกเขาด้วยการศึกษา โรงเรียน

มีหลักสูตรที่สมดุลที่เน้นและให้ความสำคัญกับ วิชาการตลอดจนหลักสูตรร่วมและกิจกรรมต่างๆ The โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาการครบวงจรที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยากโดยสมบูรณ์ The วิธีการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทำให้กระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เพียง ง่าย แต่ยังน่าสนใจ นักเรียนยังได้รับดีกว่าและ

ห้องกิจกรรมที่มีอุปกรณ์ครบครันสำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตรและ โปรแกรม นักเรียนจะได้รับสถานรับเลี้ยงเด็กภายใต้การให้บริการ อาหารสดและดีต่อสุขภาพเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่แข็งแรง โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในโรงเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาก้าวทันโลก

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ฝ่ายธุรการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นกันเองและร่วมมือกันเพื่อให้พ่อแม่และผู้ปกครองสามารถ ติดต่อฝ่ายบริหารของโรงเรียนเพื่อแก้ไขคำถามที่เกี่ยวข้องกับ สถาบัน ตอนนี้คุณสามารถค้นหาโรงเรียนออนไลน์เป็น สถาบันได้ดูแลเว็บไซต์ที่จัดหาทุกสิ่งที่จำเป็น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน สิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าสู่ระบบ

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดcredit by /
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า