เพิ่มผลกำไรของธุรกิจขนาดเล็กผ่านการทบทวนและวางแผนธุรกิจ

มีหลายวิธีที่ธุรกิจสามารถปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรได้ เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดประการเดียวสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคือการใช้เวลาว่างจากกิจวัตรประจำวันและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจและกิจกรรมของธุรกิจ โดยเน้นที่การจัดการต้นทุน งบประมาณทางการเงินและแผนธุรกิจ ซึ่งควรรวมถึงข้อกำหนดด้านการขายและเงินทุนหมุนเวียน เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมักมีส่วนร่วมโดยสิ้นเชิงในทุกกิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละวัน การลงมืออย่างใกล้ชิดดังกล่าวมีข้อได้เปรียบที่สำคัญแม้ว่าจะไม่สละเวลาเพื่อมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจทั้งโดยรวมและในรายละเอียดอาจส่งผลให้มีกำไร ประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ทำได้ ขั้นตอนแรกที่สำคัญในการปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรคือการถอยออกจากธุรกิจในแต่ละวันและวิเคราะห์กิจกรรมและบัญชีการเงินจากมุมมองของบุคคลที่สาม บันทึกทางบัญชีที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับตัวเลือกที่มีตั้งแต่ บันทึกทางบัญชีมีค่าในประวัติการซื้อขาย หากบันทึกทางการเงินไม่เป็นปัจจุบัน ขั้นตอนต่อไปคือการปรับปรุงบัญชีการเงินโดยการบันทึกธุรกรรมด้วยตนเองหรือใช้ซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อสร้างบัญชีการเงิน สำหรับธุรกิจขนาดเล็กมักเป็นปัญหาตามบัญชี มักจะถูกทิ้งไว้จนนาทีสุดท้ายและผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี Simple

for+business+inquiries


สเปรดชีตการทำบัญชีเพียงพอสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางอาจใช้แพ็คเกจซอฟต์แวร์การบัญชีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแสดงรายการจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจที่ตรวจสอบแต่ละกิจกรรมจากการขายและการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ พนักงาน และการควบคุมทางการเงิน ใช้บัญชีการเงินเพื่อกำหนดมูลค่าบน พื้นที่กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ รายการนี้ควรมีรายละเอียดและครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยรายชื่อนี้ควรมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการและปรากฏเป็นแผนธุรกิจ พื้นที่ที่ต้องพิจารณาโดยเฉพาะคือ มูลค่าการซื้อขายในอดีตและปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดผลิตภัณฑ์ ปริมาณการขายและราคาขาย ต้นทุนที่วิเคราะห์ตามประเภทและแยกเป็นต้นทุนซื้อตรง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเช่าและค่าสถานที่ สินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจเป็นอีกพื้นที่ที่สำคัญ เงินทุนหมุนเวียนคือความแตกต่าง ระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น เงินสด ยอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร หุ้นและลูกหนี้ และหนี้สินสภาพคล่อง เช่น เจ้าหนี้ เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้และสัญญาสินเชื่อ ได้วิเคราะห์กิจกรรมและพื้นที่ทางการเงินของธุรกิจขนาดเล็กและระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของงานจริง สามารถเริ่มตรวจสอบและทบทวนแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดว่าแต่ละตัวเลขทางการเงินในอดีตที่สร้างจากบัญชีที่จะมาพร้อมกับการทบทวนสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจทางการเงินในอนาคตได้อย่างไร และนั่นคือเป้าหมายสูงสุดที่แบบฝึกหัดนี้จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุ

แผนธุรกิจที่จริงจังสำหรับอนาคต แผนธุรกิจอาจจัดทำขึ้นในรูปแบบของงบประมาณการบัญชีการเงิน ซึ่งสามารถตรวจสอบการดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมาย ทบทวนยอดขายโดยกำหนดทั้งปริมาณการขายของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ พื้นที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจแนะนำ ตรวจสอบราคาขายและความสัมพันธ์กับรายใหญ่ ลูกค้าและวิธีการเพิ่มลูกค้าที่สำคัญเพิ่มเติม จากการวิเคราะห์สร้างแผนการขายเพื่อปรับปรุงปริมาณการขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำหนดเป้าหมายไปที่ผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งจะให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงสุดช่องทางการขายมีความสำคัญและในขณะที่ช่องทางการขายหลายช่องทางที่มีอยู่แล้วอาจไม่ ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในอดีต ตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละช่องทางการขายที่มีอยู่และช่องทางการขายอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาคือราคาขายและการเลือกขึ้นราคาสามารถทำได้หรือไม่ และผลกระทบที่ราคาที่แข่งขันได้มากขึ้นอาจต้องเพิ่มปริมาณ ของลูกค้าที่มีอยู่อาจระบุพื้นที่ที่ยอดขายเพิ่มขึ้นสามารถทำได้มากกว่าการเพิ่มปริมาณการขายไปยังลูกค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า การจัดการต้นทุนเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่เห็นได้ชัด ตรวจสอบฐานซัพพลายเออร์และหาซัพพลายเออร์ที่ดีกว่าหรือถูกกว่า รวมถึงการช็อปปิ้งนอกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่รวมถึงการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ ของ s

ธุรกิจห้างสรรพสินค้าและธุรกิจขนาดใหญ่สามารถผลักดันต้นทุนการจัดซื้อให้ต่ำลงได้เสมอ การตรวจสอบการจัดการต้นทุนควรรวมถึงการดำเนินการผ่านแต่ละองค์ประกอบต้นทุนและการพิจารณาว่ามีการใช้บริการสูงสุดจากบริการที่ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นมอบให้กับธุรกิจหรือไม่ เป็นทางเลือกด้านความร้อนและพลังงานที่ดีที่สุด ธุรกิจที่จ้างพนักงานมีขอบเขตทั้งหมดที่ต้องพิจารณา แรงจูงใจและต้นทุนคือการจัดการที่มีความสำคัญ เนื่องจากโดยปกติแล้ว ฐานต้นทุนและพื้นที่ที่มีนัยสำคัญอย่างมาก ซึ่งอาจบ่งบอกถึงระดับการผลิตที่ดีขึ้น การนำทรัพยากรของพนักงานไปยังพื้นที่ที่ทำกำไรได้มากที่สุด และระดับของการจัดพนักงานและการลดของเสียในช่วงเวลาว่างงานก็ถูกพิจารณาเช่นกัน ทางเลือกในการจัดหาพนักงานสำรองอาจถูกพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปริมาณมีตัวแปร ระดับพนักงานถาวรเป็นต้นทุนคงที่ในขณะที่การจ้างพนักงานชั่วคราวหรือบริการเอาท์ซอร์สกลายเป็นต้นทุนผันแปรและสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนโดยรวมการเงิน ค่าใช้จ่าย ควรพิจารณาและทบทวนนโยบายการเงินโดยทั่วไป การจ่ายอัตราตลาดสูงโดยใช้บัตรเครดิตเป็นทางเลือกต้นทุนต่ำ และการดำเนินการจัดหาเงินทุนของธุรกิจขนาดเล็กในลักษณะนี้ควรพิจารณาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้เพื่อให้ได้เงินทุนที่ถูกกว่า หากเงินทุนหมุนเวียนเป็นปัญหาและระงับ การเติบโตและโอกาส การจัดหาเงินทุนทางเลือกของสินทรัพย์ เช่น สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าซื้อ อาจมีประโยชน์หากเงินทุนที่ปล่อยออกมานั้นสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดหาเงินทุนจากภายนอกจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจริงในการจ่ายดอกเบี้ย และควรคำนึงถึงกำไรเพิ่มเติมที่สามารถสร้างได้จากสภาพคล่องที่ดีขึ้น

และกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มทุนหมุนเวียน หลังจากทบทวนฉบับเต็มแล้ว การดำเนินการของฝ่ายบริหารที่จะดำเนินการควรได้รับการลงรายการและประเมินผลทางการเงิน จัดทำประมาณการงบประมาณทางการเงินของแผนธุรกิจที่สนับสนุนโดยงบการดำเนินการเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร ทบทวนความคืบหน้าเป็นประจำ และผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรซึ่งอาจต้องมีการปรับ เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ หรือแก้ไขแผนที่มีอยู่credit by https://buyerguidereview.com/
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า