การศึกษาที่ดีขึ้นเพื่ออาชีพที่ประสบความสำเร็จ

โรงเรียนอานันท์เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเมืองเดลี โรงเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างก้าวใหม่ในภาคการศึกษาและมีส่วนร่วมในด้านการศึกษาของประเทศ ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เมืองเดลีมี แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจในภาคการศึกษาที่น่ายกย่อง As เมืองนี้ได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาจำนวนหนึ่ง มันคือ ชุมทางการศึกษาที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับ ด้านการศึกษาและอำนวยความสะดวกให้สถานศึกษาชั้นเยี่ยมแก่

education+529+plan


นักเรียนกลุ่มอายุต่างๆ ภูมิภาคนี้เป็นที่ตั้งของสถาบันเก่าแก่และมีประสบการณ์มากมายและยัง สถานศึกษายุคใหม่มากมายที่มีอุปกรณ์ครบครันและ ได้นำระบบการศึกษายุคใหม่มาใช้ โรงเรียนอานันท์เป็นหนึ่งใน โรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเมืองที่ตั้งอยู่ใน Mayur Vihar ภูมิภาคของกรุงเดลี โรงเรียนแห่งนี้ให้การศึกษาแก่นักเรียนจาก

เนอสเซอรี่จนถึงมาตรฐานที่แปด เป็นโรงเรียนขนาดกลางภาษาอังกฤษ และสังกัดรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ CBSE This โรงเรียนได้ให้บริการด้านการศึกษามาเป็นเวลานานและมี โครงสร้างพื้นฐานที่น่าประทับใจ เป็นสถาบันการศึกษาร่วมที่มุ่งหมายที่ ให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนกลุ่มอายุต่างๆ โรงเรียนนี้มีระบบการศึกษาพัฒนารอบด้านที่เน้น

เกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรและกิจกรรมของ แนวหน้าการศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัยและห่างไกล นักศึกษายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง ที่ตั้งของ โรงเรียนคือ F-220, Pandav Nagar, Mayur Vihar, Phase - I, New Delhi - 110091, เดลี หลักสูตรของโรงเรียนเป็นไปตามการศึกษาสมัยใหม่

ระบบและเน้นด้านวิชาการและหลักสูตรร่วมหลักสูตรนี้ สถาบันมีห้องเรียนที่กว้างขวางและสะดวกสบายซึ่งก็ดี ตกแต่งและจัดที่นั่งอย่างเหมาะสม ห้องเรียนมี อัตราส่วนครูต่อนักเรียนที่เหมาะสม โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้แตกต่างกัน ห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีพื้นที่เพียงพอสำหรับ กิจกรรมนอกหลักสูตร สถาบันนี้ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่

มีเอกสารอ้างอิงจำนวนหนึ่งและการอ่านที่น่าสนใจอื่น ๆ เพื่อให้ลูกศิษย์ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ยังเด็ก อายุ สถาบันนี้มีวิสัยทัศน์ในการสร้างพลเมืองที่มีเหตุผลของประเทศ ที่สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและเพียงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและ ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ โรงเรียนแห่งนี้มุ่งสร้าง

ก้าวใหม่ในภาคการศึกษาและมีส่วนร่วมใน สาขาการศึกษาของประเทศ คณาจารย์มืออาชีพและมีประสบการณ์ สมาชิกและครูมีความทุ่มเทและเป็นมิตรและแนะนำ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ทางโรงเรียนได้นำเครื่องมือการศึกษายุคใหม่มาใช้ และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับระบบการศึกษานานาชาติ นักเรียนจะได้สัมผัสกับกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อให้

สามารถฝึกฝนทักษะที่มีอยู่และสามารถค้นพบภายในของพวกเขาได้ ศักยภาพ โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาแบบองค์รวมที่จะ ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน ทางโรงเรียนมี รักษาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ dot โรงเรียน สิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าสู่ระบบ เว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น โรงเรียนนี้ยังมี co

หน่วยงานธุรการที่สามารถติดต่อได้ต่อไป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนcredit by https://buyerguidereview.com/
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า