เลือกซื้อและเปรียบเทียบก่อนซื้อประกันสุขภาพ

การประกันสุขภาพเป็นกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่ครอบคลุมความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตรวจร่างกาย วัคซีน เอ็กซ์เรย์ และ การรักษาในโรงพยาบาล ประกันสุขภาพเอกชนมีให้บริษัทและ ขึ้นอยู่กับประเภทของความคุ้มครองที่เลือก สุขภาพ เบี้ยประกันภัยจ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย ประเภทความคุ้มครองหลัก รวมถึงการประกันสุขภาพแบบดั้งเดิม แผนประกันสุขภาพที่ผู้บริโภคกำหนด

life+and+health+insurance


(CDHPs) และองค์กรบำรุงรักษาสุขภาพ (HMOs) ประกันสุขภาพเป็นกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่ครอบคลุมความเสี่ยงของค่ารักษาพยาบาล เช่น การตรวจร่างกายตามปกติ วัคซีน เอกซเรย์ และการรักษาตัวในโรงพยาบาล ประกันสุขภาพเอกชนมีให้สำหรับบริษัทและบุคคล ขึ้นอยู่กับประเภทของความคุ้มครองที่เลือก ประกันสุขภาพจะจ่ายให้ ในรูปแบบของเบี้ยประกันภัย ประเภทความคุ้มครองหลัก ได้แก่ การประกันสุขภาพแบบดั้งเดิม แผนประกันสุขภาพสำหรับผู้บริโภค (CDHP) และองค์กรบำรุงรักษาสุขภาพ (HMOs) กรมธรรม์มาตรฐานส่วนใหญ่ทั้งหมดจะจ่ายส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาลและช่วยเหลือในการคุ้มครองบริการฉุกเฉิน , ไปพบแพทย์ปฐมภูมิ , ตรวจสุขภาพและยาตามใบสั่งแพทย์ บริษัท ประกันภัยส่วนใหญ่ช่วยจ่ายค่าสแกนจินตภาพ, การดูแลเด็กและการตรวจเลือด ผ่านนายจ้างเป็นที่ที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงประกันสุขภาพราคาไม่แพง วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับ ประกันที่เหมาะสมคือทำการบ้านของคุณเองและเปรียบเทียบความต้องการของคุณกับสิ่งที่กรมธรรม์แต่ละกรมเสนอให้ อายุ สภาพสุขภาพ และใน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการประกันสุขภาพและสิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าทำไมและสิ่งที่คุณพยายามทำประกันอยู่ในขณะนี้ คุณควรรู้ว่าการประกันประเภทใดที่จะให้ความคุ้มครองมากที่สุดสำหรับความต้องการของคุณและรู้ว่า

กฎหมายการประกันของรัฐที่มีถิ่นที่อยู่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เพราะรัฐจะกำหนดว่าเบี้ยประกันรายเดือนของคุณจะเป็นอย่างไร ขอใบเสนอราคาอย่างน้อยสามรายการเพื่อช่วยในการเลือกขั้นสุดท้ายของคุณ การประกันสุขภาพแบบดั้งเดิมกำหนดให้ผู้ถือกรมธรรม์ต้องชำระเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าในรูปของ กรมธรรม์แบบหักลดหย่อน หรือที่เรียกว่าประกันสุขภาพแบบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าประกันค่าบริการ กรมธรรม์ประเภทนี้ให้คุณเลือกแพทย์และโรงพยาบาลที่ต้องการ แม้ว่าการประกันสุขภาพแบบดั้งเดิมจะต้องการค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกจากกระเป๋ามากกว่าแผนการดูแลที่ได้รับการจัดการ องค์กรบำรุงรักษาสุขภาพที่ยืดหยุ่น (HMOs) มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการประกันสุขภาพแบบดั้งเดิม หากคุณสมัครรับความคุ้มครองประเภทนี้ คุณจะต้องเลือกแพทย์ดูแลหลัก (PCP) จากเครือข่ายแพทย์ ในกรณีที่คุณต้องการบริการพิเศษ แพทย์ดูแลหลักของคุณจะให้คำแนะนำแก่คุณ แผนการดูแลที่ได้รับการจัดการทั้งหมดทำงานกับแพทย์ โรงพยาบาล ร้านขายยาในจำนวนที่จำกัด , และผู้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ หากท่านต้องการพบแพทย์นอกเครือข่าย ท่านจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลในสัดส่วนที่มากขึ้น เช่นเดียวกับ HMO องค์กรผู้ให้บริการที่ต้องการ (PPO) ทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ประกันประเภทนี้ ไม่ต้องการให้ผู้ถือกรมธรรม์ต้องเลือกแพทย์ดูแลหลัก หากคุณสมัครแผน PPO คุณจะได้รับอนุญาตให้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ในหรือนอกเครือข่าย หากคุณกำลังซื้อประกันสุขภาพ คุณต้องเปรียบเทียบและรับใบเสนอราคา

ประเภทของความคุ้มครองและบริษัทต่างๆ นอกจากนี้ยังควรไปพบแพทย์และโรงพยาบาลที่ประกอบเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการ อีกทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ซื้อประกันสุขภาพคือ de groups และองค์กรที่คล้ายกันที่ให้การประกันสุขภาพกลุ่มในอัตราที่ต่ำกว่าcredit by https://buyerguidereview.com/
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า