ฉันมีคำพิพากษาของศาลประจำเขต - สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร

ในสภาวะปัจจุบัน ธุรกิจจำนวนหนึ่งพบว่าตนมี ได้ออกคำพิพากษาศาลแขวงที่เรียกกันทั่วไปว่า CCJ วัตถุประสงค์ บทความนี้จะอธิบายว่าคำพิพากษาของศาลมณฑลคืออะไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ออกและความหมายของการได้รับคำพิพากษาของศาลแขวงคือ ฉันมีคำพิพากษาของศาลประจำเขต - สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2008 และการเริ่มต้นของสิ่งที่เป็นอยู่ รายงานเป็นภาวะถดถอยที่เลวร้ายที่สุดของประเทศนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1930 มากขึ้นเรื่อย ๆ

tennis+court+near+me


ธุรกิจต่างๆ พบว่าตนได้รับคำพิพากษาของศาลมณฑลแล้ว หรือ CCJ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายว่าคำพิพากษาของศาลมณฑลคืออะไร ทำไมพวกเขาถึงออกและสิ่งที่แตกแขนงของการได้รับศาลมณฑล คำพิพากษาคือ หากเจ้าหนี้ของธุรกิจไม่ได้รับการชำระเงินตามกำหนดเวลา การดำเนินการตามปกติคือพยายามหารือเกี่ยวกับปัญหากับ

ลูกค้าที่หลงทางและตกลงแผนการชำระคืน หากกลยุทธ์นี้ไม่สำเร็จและ ลูกค้ายังคงไม่ชำระเงิน ตัวเลือกต่อไปของเจ้าหนี้อาจเป็นการจ้าง a ตัวแทนทวงถามหนี้ อย่างไรก็ตาม หากหนี้ยังคงค้างชำระอยู่ เจ้าหนี้สามารถตัดสินใจขอให้ศาลช่วยบังคับชำระหนี้ของ หนี้ที่ค้างชำระ ศาลที่บังคับใช้กฎหมายนี้เรียกว่า ศาลแขวง คำพิพากษา

เพื่อขอให้ศาลออกคำพิพากษาศาลแขวงเจ้าหนี้ ต้องยื่นคำร้องต่อศาลท้องถิ่นก่อน เจ้าหนี้จะต้องแสดงหลักฐานproof หนี้ที่ตนเป็นหนี้และบันทึกการกระทำที่ตนได้กระทำไป พยายามทวงหนี้ ทนายมักใช้ยื่นคำร้อง ศาล เมื่อได้ยื่นคำพิพากษาศาลแขวงแล้ว ศาล

จะเข้าหาบุคคลหรือบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหนี้ "เจ้าหนี้" ถึง ได้ยินข้างเคียงของเรื่อง ศาลจะขอให้เจ้าหนี้ยืนยัน เชื่อว่าตนเป็นหนี้หนี้จริง และจะขอรายละเอียดเกี่ยวกับลูกหนี้ สถานการณ์ทางการเงินเพื่อให้ข้อตกลงการชำระหนี้ที่เหมาะสมสามารถ can กำหนดโดยปกติศาลจะให้เวลาอย่างน้อย 14 วันสำหรับผู้ถูกกล่าวหา ลูกหนี้เพื่อให้การตอบสนองของพวกเขา

หากลูกหนี้ยินยอมให้ชำระหนี้ ศาลจะออกคำสั่ง คำพิพากษาระบุว่าหนี้ต้องชำระและควรชำระอย่างไร คำพิพากษาเรียกว่า คำพิพากษาศาลแขวง ขึ้นอยู่กับการเงิน ข้อมูลที่ลูกหนี้ให้ไว้สามารถขอชำระหนี้ได้ทันที และเต็มจำนวนหรือในอัตราที่แน่นอนต่อเดือนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ เป็นที่น่าสังเกตว่าหากลูกหนี้เพียงเพิกเฉยต่อจดหมายของศาล

โดยขอให้ยืนยันหนี้ที่เป็นหนี้อยู่ ศาลจะถือว่า หนี้นั้นชอบด้วยกฎหมายและคำพิพากษาที่ออกในภายหลังมักจะเรียกร้อง ชำระเต็มจำนวนทันที เมื่อมีการออกคำพิพากษาของศาลเทศมณฑลแล้ว จะกลายเป็นคำสั่งให้ชำระเงิน ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายกับลูกหนี้และต้องชำระ ให้ความคุ้มครองแก่ลูกหนี้ในแง่ที่ว่าตราบเท่าที่

เป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินตามคำพิพากษา เจ้าหนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่ม ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหนี้คงค้างของพวกเขา เมื่อออกแล้ว คำพิพากษาจะยังคงบันทึกไว้ในแฟ้มสินเชื่อของกิจการเป็นเวลา 6 ปีและ จะไม่ถูกปลดออกก่อนเวลานั้นแม้ว่าจะชำระหนี้ในภายหลังใน เต็ม แล้วผลของการได้รับคำพิพากษาของศาลแขวงคืออะไร?

ผลกระทบที่สำคัญในทันทีต่อธุรกิจคืออันดับความน่าเชื่อถือของธุรกิจจะ ได้รับผลกระทบในทางลบ คำพิพากษาได้จดทะเบียนที่ศาลที่ระบุไว้ใน in Stubbs Gazette และบันทึกไว้ในไฟล์เครดิตของบริษัท จึงมี ได้รับคำพิพากษาเช่นนี้แล้ว ธุรกิจจะหาได้ยากขึ้น สินเชื่อในอนาคต เช่นเดียวกัน ธุรกิจนี้อาจจะพบว่ามันไม่ง่ายเลย ซื้อขายกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคตเนื่องจากความมั่นคงทางการเงินของ

ธุรกิจจะถูกเรียกเข้าสู่คำถามหากมีการตรวจสอบเครดิตโดย พวกเขา เห็นได้ชัดว่าเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของคำพิพากษาศาลของมณฑล a หนี้ของบริษัทควรจะชำระก่อนออกคำสั่งดังกล่าว แต่จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าลูกหนี้เลือกที่จะเพิกเฉยต่อคำพิพากษาแล้วไม่ยอมจ่าย? ปกติที่

ขั้นตอนนี้การดำเนินการต่อไปของเจ้าหนี้คือการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ธุรกิจเจ้าหนี้ปิดตัวลง การกระทำนี้มีมาก ผลกระทบร้ายแรงต่อธุรกิจ ดังนั้นการใช้คำร้องยุติ และผลกระทบต่อธุรกิจจะเป็นเรื่องของบทความต่อไปcredit by /
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า